Bat nhua viet, kimbien.com
Danh mục sản phẩm
 

Lời Phật dạy về đạo làm người

Last Update 2014-03-02 07:59:44 | Posted On 2013-03-14 09:40:25 | Read 1937 times | 1 Comments

• Khỏe, không phải là nhấc lên Mạnh, mà là để xuống Nhẹ
• Kính, không phải là đối với Trên, mà là xử với Dưới
• Ðẹp, không phải là hút Người Vào, mà là giữ người Ở Lại
• Xấu, không phải tại Gương Mặt, mà ở tại Cách Sống
• Khéo, không phải tạo điều To, mà là làm điều Nhỏ
• Hay, không phải là Ngạc Nhiên, mà là sự Thú Vị
• Buồn, không phải do Bên Ngoài, mà vì ẩn ở Bên Trong.

( Đức Dalai Lama )

Hình ảnh: • Khỏe, không phải là nhấc lên Mạnh, mà là để xuống Nhẹ
• Kính, không phải là đối với Trên, mà là xử với Dưới
• Ðẹp, không phải là hút Người Vào, mà là giữ người Ở Lại
• Xấu, không phải tại Gương Mặt, mà ở tại Cách Sống
• Khéo, không phải tạo điều To, mà là làm điều Nhỏ
• Hay, không phải là Ngạc Nhiên, mà là sự Thú Vị
• Buồn, không phải do Bên Ngoài, mà vì ẩn ở Bên Trong.

( Đức Dalai Lama )

(M.Đ)


Comments
HarveyAstox | 2023-10-22 08:42:25

vardenafil tablet online <a href=https://lomitaotate.com>levitra 10mg sale</a> generic for levitra vardenafil 10mg cheap <a href="https://lomitaotate.com">levitra generic 10mg</a> vardenafil levitra 20mg
Write A Comment
Your Name


Your Email Address


Your Comment Note: HTML is not translated!

Enter the code in the box below:


Copyright © 2012 KIMBIEN.COM @ Design Web by THIET KE WEB RE - THIẾT KẾ WEB RẺ - DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEB