Bat nhua viet, kimbien.com
Danh mục sản phẩm
 

sự thật gây choáng về McDonald

Last Update 2012-12-10 15:21:47 | Posted On 2012-07-10 20:51:15 | Read 3022 times | 0 Comments

 

McDonald’s bán ra hơn 75 chiếc hamburger trong mỗi giây.

McDonald's' daily customer traffic (62 million) is more than the population of Great Britain
Lượng khách qua lại hàng ngày tại các cửa hàng McDonald’s là 62 triệu người, lớn hơn dân số của vương quốc Anh.

McDonald's sells more than 75 hamburgers every second

 

McDonald’s bán ra hơn 75 chiếc hamburger trong mỗi giây

McDonald's feeds 68 million people per day, that's about 1 percent of the world's population

 

McDonald’s cung cấp thức hơn cho 68 triệu người mỗi ngày, tương đương với khoảng 1% dân số thế giới

McDonald's' $27 billion in revenue makes it the 90th-largest economy in the world

 

Doanh thu 27 tỷ USD khiến McDonald’s trở thành nền kinh tế lớn thứ 90 trên thế giới

The $8.7 billion in revenue from franchise stores alone, makes McDonald's richer than Mongolia

 

Doanh thu 8,7 tỷ USD tính riêng từ các cửa hàng nhượng quyền (franchise) cũng khiến hãng giàu có hơn Mông Cổ.

McDonald's hires around 1 million workers in the US every year

 

Mỗi năm, McDonald’s thuê khoảng 1 triệu lao động Mỹ

McDonald's has 761,000 employees worldwide, that's more than the population of Luxembourg

 

Có tổng cộng 761.000 người làm việc cho McDonald’s trên toàn thế giới – lớn hơn dân số của Luxembourg.

According to company estimates, one in every eight American workers has been employed by McDonald's

Theo ước tính của hãng, cứ 8 lao động Mỹ thì lại có 1 người làm việc ở McDonld’s

Sharon Stone worked at McDonald's before she was famous. So did Shania Twain, Jay Leno, Rachel McAdams and Pink

 

Nhiều người nổi tiếng đã từng làm việc tại các cửa hàng McDonald’s như Sharon Stone, Shania Twain, Jay Leno, Rachel McAdám và Pink

McDonald's is the world's largest distributor of toys, with one included in 20% of all sales

 

Có thể coi McDonald’s là nhà phân phối đồ chơi lớn nhất thế giới. Khoảng 20% số hàng được bán ra có đi kèm với 1 món đồ chơi.

The Queen of England owns a retail park in Slough, which has a drive-thru McDonald's

 

Nữ hoàng Anh sở hữu 1 cửa hàng McDonald’s ở Slough.

From 2011 to 2013, McDonald's plans to open one restaurant every day in China

 

Từ năm 2011 đến 2013, McDonald’s có kế hoạch mỗi ngày sẽ mở thêm 1 cửa hàng ở Trung Quốc

Americans alone consume one billion pounds of beef at McDonald's in a year – five and a half million head of cattle

 

Chỉ tính riêng ở Mỹ, các khách hàng tiêu thụ 1 tỷ pound thịt bò mỗi ngày tại các cửa hàng McDonald’s

 

 


Related News
Comments
No Comment Found!
Write A Comment
Your Name


Your Email Address


Your Comment Note: HTML is not translated!

Enter the code in the box below:


Copyright © 2012 KIMBIEN.COM @ Design Web by THIET KE WEB RE - THIẾT KẾ WEB RẺ - DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEB